Node.js: JavaScript i pro backend

Vývoj aplikace Tvorba aplikace Aplikace 5 min 12.06.2024

Technologie Node.js propojila vývoj serverových aplikací s JavaScriptem a svým příchodem v roce 2009 tak vyvolala rozporuplné reakce. Od té doby se ovšem tato open-source platforma stala jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro vývoj webových aplikací vůbec.

Co je Node.js?


Node.js je serverový runtime, který umožňuje na straně serveru spuštění JavaScriptu a vedle frontendového využití tak umožňuje psaní i backendového kódu. Funguje na V8 JavaScript engine od společnosti Google a zahrnuje několik standardních knihoven.

Proč to funguje a kdy selhává


Výrazné zvýšení výkonu a efektivity webových aplikací zajišťuje Node.js díky asynchronní event-driven architektuře, která umožňuje neblokující I/O operace. Jinak řečeno, nezdržuje se čekáním na vyřešení konkrétního příkazu, ale pracuje zatím na jiných úlohách a ke složitější operaci se následně vrátí. Na druhou stranu při práci s asynchronními operacemi bývá často výzvou vyvarovat se tzv. callback hell a udržovat kód čitelný a snadno upravitelný.

V8 JavaScript engine překládá JavaScript přímo do strojového kódu, který počítač rychle vykonává, což umožňuje Node.js zpracovávat úlohy velmi efektivně. Vývoj větších aplikací ale mohou zkomplikovat problémy s uvolňováním paměti, tzv. memory leaks.

JavaScript je jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků a ovládá jej mnoho vývojářů. Vzhledem k poměrně aktivní komunitě je k dispozici kvalitní podpora a široký výběr modulů. Přejít na Node.js tak představuje jednoduchý způsob, jak začít vyvíjet serverové aplikace bez nutnosti učit se nový programovací jazyk.
Node.js má velmi aktivní komunitu a díky ní se neustále vyvíjí. Tento aktivní vývoj přináší nové funkce, vylepšení a opravy chyb, což je výhodné pro uživatele. Na druhou stranu, časté změny mohou vést k problémům s kompatibilitou, což znamená, že API nemusí být vždy stabilní. Vývojáři často musí aktualizovat svůj kód, aby byl v souladu s nejnovější verzí Node.js, což může být náročné, zejména pro větší projekty. Je však také pravda, že komunita a vývojáři Node.js pracují na tom, aby byly přechody mezi verzemi co nejsnadnější, a existují nástroje a dokumentace, které tento proces usnadňují.

Kdy zvolit právě Node.js?


Nejčastěji je Node.js používán k vytváření webových serverů, které dokáží rychle reagovat na požadavky uživatelů. Vedle toho je ideálním řešením také pro real-time aplikace, jako jsou chatovací platformy nebo hry. Hojně se používá také pro API servery, které poskytují data klientským aplikacím a komunikují s databázemi. Není divu, že s Node.js pracují světové platformy jako je LinkedIn, Netflix nebo Uber.