Moderní způsob zajištění kvality softwaru

Kvalita softwaru Sentry Řešení chyb 10 min 12.04.2024

Kvalita softwaru je u nás prioritou. I drobná chyba může mít významný dopad na uživatelskou zkušenost a důvěru ve vaši aplikaci. Proto se naši vývojáři obrací k moderním nástrojům, které jim pomáhají aktivně monitorovat a řešit problémy v reálném čase. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro tuto úlohu je Sentry.

Aktivní monitoring pomocí Sentry


Sentry je platforma pro sledování chyb, která pomáhá vývojářům monitorovat a opravovat problémy rychle a efektivně. Nejedná se pouze o nástroj na sledování chyb, ale o komplexní řešení pro zajištění kvality softwaru po celou dobu životnosti aplikace. Sentry umožňuje vývojářům identifikovat, sledovat a řešit problémy v produkčním prostředí s maximální efektivitou.

Komplexní řešení


Sentry se vyznačuje širokým záběrem, kdy dokáže sledovat různé platformy a různé typy aplikací, ať už nativní, hybridní, webové ši backendy v Nodejs nebo PHP. Naši vývojáři dokáží pomocí Sentry identifikovat závažnější chyby mezi marginalitami, ke kterým dochází například kvůli nové aktualizaci, nekvalitnímu připojení k síti nebo v důsledku nedostatku úložiště. 

Díky aktivnímu monitorování pomocí Sentry mohou naši vývojáři:

  • Rychle reagovat na chyby: Sentry okamžitě upozorní vývojáře na chyby v aplikaci, což jim umožní rychle reagovat a opravit problémy předtím, než nastane větší škoda.

  • Zlepšit uživatelskou zkušenost: Identifikace a řešení chyb efektivním způsobem je zásadní pro lepší zkušenost uživatelů s aplikací. Naším cílem je minimalizovat situace, kdy se uživatel bude muset potýkat s nefunkčností nebo pády aplikace.

  • Analyzovat trendy: Sentry shromažďuje data o chybách a jiných problémech, což umožňuje vývojářům analyzovat trendy a identifikovat ty, které se opakují. To jim pomáhá vytvářet robustnější a spolehlivější software v dlouhodobém horizontu.

  • Testovat nové funkce: Sentry umožňuje vývojářům testovat nové funkce nebo změny v reálném prostředí a sledovat, jak se chovají v porovnání s existujícími verzemi aplikace.


Efektivita a kvalita vývoje


Sentry je neocenitelným pomocníkem pro vývojáře mobilních aplikací a backendů, ať už pracují na menších či větších projektech. Díky svým širokým možnostem a detailním informacím o chybách přispívá k zajištění kvality softwaru a udržení spokojenosti uživatelů. S nárůstem konkurence a komplexity softwarových systémů je Sentry nezbytným partnerem pro každého vývojáře, který si váží kvality svého kódu a uživatelské spokojenosti.