parkers logo white
Inovativní software pro správu nemovitostí

Dostali jsme možnost podílet se na softwaru, který redefinuje způsob, jakým se spravují nemovitosti. Tento průlomový software zohledňuje potřeby velkých správcovských firem i malých bytových družstev a vlastníků jednotek. Komplexnost a rozsah projektu byl pro nás výzvou.

parkers logo white

Do tohoto ambiciózního projektu jsme se zapojili až v průběhu vývoje. Stávající kód ovšem potřeboval kritickou revizi. Rozhodli jsme se některé jeho části kompletně přepsat, abychom byli schopni zajistit, že nový software bude v optimálním stavu a bude schopen plně integrovat všechny plánované funkce.

Do tohoto ambiciózního projektu jsme se zapojili až v průběhu vývoje. Stávající kód ovšem potřeboval kritickou revizi. Rozhodli jsme se některé jeho části kompletně přepsat, abychom byli schopni zajistit, že nový software bude v optimálním stavu a bude schopen plně integrovat všechny plánované funkce.

Náš tým se zaměřil na vytvoření rozsáhlého softwaru, který představuje komplexní nástroj pro správu nemovitostí. Mezi jeho nejzásadnější funkce patří založení nových bytových jednotek prostřednictvím katastru nemovitostí. Software následně zvládá i rozdělení existujících jednotek na podjednotky. Kromě toho dovoluje úpravy vlastníka bytové jednotky, rozlišuje spoluvlastníky a zvládá i komplikované situace, které nastávají v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů.V rámci správy zálohových plateb dokáže aplikace načíst platby z řady různých zdrojů jako je výpis z účtu, nebo doklad o SIPO. Klíčovou funkcí je pak vyúčtování, které lze modifikovat pomocí mnoha různých parametrů od velikosti bytové jednotky až po podlaží, ve kterém se byt nachází. V neposlední řadě poskytuje software také podporu při tvorbě potřebných právních podání. Software jsme s ohledem na maximální snížení nákladů klienta vyvinuli tak, aby byl konfigurovatelný jak pro režim jedné instance, který je vhodný zejména pro snadný přístup jednotlivců, tak pro režim více instancí, který je uzpůsoben pro větší firmy. Nicméně pro vstup do aplikace je nezbytná pozvánka od správce softwaru.

6 000+
hodin práce
3 členové týmu