Efektivní systém uzavírání smluv

Společnost EnerSpot se zabývá výkupem elektřiny. Podpis smluv s elektrárnami je proto každodenní rutinou. Pomohli jsme jim proto vytvořit systém, který ušetří mnoho času a práce. Vylepšili jsme zákaznický portál, prostřednictvím kterého se nyní potenciálnímu zákazníkovi společnosti EnerSpot po vyplnění formuláře automaticky vygeneruje smlouva. Tu stačí potom už jen jednoduše online podepsat.

Enerspot logo

Klient požadoval co nejrychleji implementovat určité změny v jejich systému. Cílem bylo kompletně zautomatizovat proces uzavření smlouvy se zákazníkem. Zároveň bylo zásadní, aby se veškeré údaje z vyplněných formulářů a smluv spolehlivě ukládaly do interního systému.

4 členové týmu 125 hodin práce
Phone Mockup

Klient požadoval co nejrychleji implementovat určité změny v jejich systému. Cílem bylo kompletně zautomatizovat proces uzavření smlouvy se zákazníkem. Zároveň bylo zásadní, aby se veškeré údaje z vyplněných formulářů a smluv spolehlivě ukládaly do interního systému.

4 členové týmu 125 hodin práce
Phone Mockup

Společnost EnerSpot potřebovala vylepšit zákaznický portál a zefektivnit systém uzavírání smluv se zákazníky. Ačkoliv se jednalo o projekt v jiném frameworku, než je náš tým zvyklý, rozhodli jsme se jít do toho. Do 5 dnů od první schůzky jsme odevzdali klientovi první výsledky vývoje.

Za pár týdnů již mohla společnost EnerSpot využívat systém, který kompletně automatizuje proces uzavření smlouvy se zákazníkem.

Veškeré informace z formuláře na webu se přepisují do interního systému. Na základě vyplněných údajů se automaticky vygeneruje a odešle smlouva pro zákazníka. Jelikož jsme systém napojili na platformu DigiSign, samotný podpis smlouvy je potom hračka.

Společnost EnerSpot potřebovala vylepšit zákaznický portál a zefektivnit systém uzavírání smluv se zákazníky. Ačkoliv se jednalo o projekt v jiném frameworku, než je náš tým zvyklý, rozhodli jsme se jít do toho. Do 5 dnů od první schůzky jsme odevzdali klientovi první výsledky vývoje.

Za pár týdnů již mohla společnost EnerSpot využívat systém, který kompletně automatizuje proces uzavření smlouvy se zákazníkem.

Veškeré informace z formuláře na webu se přepisují do interního systému. Na základě vyplněných údajů se automaticky vygeneruje a odešle smlouva pro zákazníka. Jelikož jsme systém napojili na platformu DigiSign, samotný podpis smlouvy je potom hračka.